Türk Kütüphaneciler Derneği
Gaziantep Şubesi

6. Olağan Genel Kurul Toplantısı

10.07.2021 Cumartesi günü 6. Olağan Genel Kurul Toplantı’mızı yaptık. Yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerimizi seçtik. Yeni yönetim katılan arkadaşlarımızın tamamının oyuyla seçilmiştir.

 

Yeni başkan Suat Yılmaz “Amaç sadece Kütüphaneciliği ön plana alarak çalışmak değil Gaziantep’in sanat, edebiyat, kültür ve sosyal yaşamına ilişkin faaliyetlerde de yer almak ve bunun için gerekli etkinlikleri planlayıp hayata geçirmektir.” dedi.

 

Yandaki sütünda genel kuruldan kareler yer almaktadır.

previous arrow
next arrow
Slider

Vizyonumuz

TKD Gaziantep şubesi olarak vizyonumuz : gerek Gaziantep'de gerekse de çevre illerdeki kütüphanecileri ve kütüphaneciliğe gönül vermiş herkesi dernek çatısı altında toplamak. Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, güvenilir, tanınan otorite olmak.

Misyonumuz

TKD Gaziantep şubesi olarak misyonumuz : Bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek.Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

Değerlerimiz

TKD Gaziantep şubesi olarak :

  • Tarafsızlık (Objektiflik)
  • Yenilikçi/ Yaratıcı Düşünme
  • Sürdürülebilirlik
  • Düşünce Özgürlüğü
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Şeffaflık
  • Çevrecilik

YÖNETİM KURULU

SUAT YILMAZ

BAŞKAN

Furkan Gebel

ÜYE- İletişim Sorumlusu

Serdal Köse

ÜYE – Projeler Sorumlusu