Türk Kütüphaneciler Derneği
Gaziantep Şubesi

Vizyonumuz

TKD Gaziantep şubesi olarak vizyonumuz : gerek Gaziantep'de gerekse de çevre illerdeki kütüphanecileri ve kütüphaneciliğe gönül vermiş herkesi dernek çatısı altında toplamak. Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, güvenilir, tanınan otorite olmak.

Misyonumuz

TKD Gaziantep şubesi olarak misyonumuz : Bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek.Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

Değerlerimiz

TKD Gaziantep şubesi olarak :

  • Tarafsızlık (Objektiflik)
  • Yenilikçi/ Yaratıcı Düşünme
  • Sürdürülebilirlik
  • Düşünce Özgürlüğü
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Şeffaflık
  • Çevrecilik

YÖNETİM KURULU

MUZAFFER GÜROCAK

BAŞKAN