Biz kimiz?

Gaziantep’de yaşayan Kütüphanecilik eğitimi almış  kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu TKD Gaziantep Şubesiyiz

Amacımız

Gaziantep ve çevresindeki kütüphanelerin daha etkin kullanılmasını sağlamak ve mesleki farkındalık yaratmak 

Ne yapıyoruz?

Bölgemizdeki kütüphaneler ve kütüphanecilerin gelişimini sağlayacak etkinlikler organize etmek 

Kısa Tarihçe

Türk Kütüphaneciler Derneği Gaziantep Şubesi 22.10.2010 tarihinde Gaziantep Üniversitesi SHMYO öğretim üyelerinden Mehmet Atılgan, GAUN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışanlarından Davut Kunu ve Suat Yılmaz, Gaziantep İl Halk kütüphanesi çalışanlarından Mesut Naim Çakır ve Şahinbey İlçe Halk kütüphanesi müdüresi Yüksel Polat’ın oluşturduğu geçici yönetim kuruluyla kurulmuştur. Geçici yönetim ilk olarak Gaziantep’deki kütüphanecilik ve Bilgi ve Belge yönetimi mezunu kişilerle bir araya gelerek şubemize üye olmaları sağlamışlar ve 09.04.2011 tarihinde ilk genel kurulunu gerçekleştirmiştir. Yapılan ilk genel kurulun ardından Gaziantep iline yakın illerdeki (Kahramanmaraş ve Kilis) kütüphaneci meslektaşlar ziyaret edilmiş ve şubemize üye olmaları sağlanmıştır.

Kurucu Üyelerimiz

Birinci dönem başkanımız

Önceki Yönetim Kurulları

Başkan : Muzaffer Gürocak

Sayman : Suat Yılmaz

Yazman : Melis Yavuz

Üye : Hasan Aydemir

Üye : Safa Göksel Gebel

Başkan : Yüksel Polat

Sayman : Suat Yılmaz

Yazman : Ferda Erdoğan

Üye : Serap Ağca

Üye : Halil Polat

Başkan : Yüksel Polat

Sayman : Suat Yılmaz

Yazman : Ferda Erdoğan

Üye : Serap Ağca

Üye : Halil Polat

Başkan : Yüksel Polat

Sayman : Suat Yılmaz

Yazman : Ferda Erdoğan

Üye : Serap Ağca

Üye : Halil Polat

İkinci ve üçüncü dönem başkanımız