Ercüment Asaf Yaniç

Gaziantepli araştırmacı-yazar ve şair Ercüment Asaf Yanıç, “Şair Tahtacızade Mahmut Nedim Efendi” adlı kitabını tanıttı.

Gaziantepli araştırmacı-yazar ve şair Ercüment Asaf Yanıç, “Şair Tahtacızade Mahmut Nedim Efendi” adlı kitabını tanıttı..

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nde (GGC) düzenlediği basın toplantısında yeni kitabını tanıtan Yanıç, GGC Başkanı Abdullah Sabri Kocaman ve toplantıya katılan basın mensuplarına da kitabını hediye etti.

Yanıç, Gaziantep’in şair ve yazarlarının kent kültürüne kazandırılmasının kültürel etkinliklerin en başında gelmesi gerektiğini belirterek, “İşte bu anlamda, kaybolmaktan kurtarılan her yazın adamının yapıt ve yapıtlarına örnek oluşturmasını dilediğim Ayıntab Meşhedi Yolağı’ndan Şair Tahtacızade Mahmut Nedim Efendi’nin tespit edebildiğigmiz 542 şiirinin bir araya getirildiği ve Tahtacı Türkleri’yle ilgili köken bilgilerin bir arada yansıtıldığı biyografik bu çalışmanın yayınlanmış olması beni mutlu kılıyor” dedi.

Yanıç, Türkiye’nin kültürel anlamda önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Çocuklarımıza tarih şuuru kazandırmamız gerek. Kültürel envanterlerin çıkarılması, kültürel çalışmaların ehil kişilerce yapılması lazım. Gaziantep’te de kültürel çalışmalar yapılıyor, ancak bunların içinin doldurulması lazım. Tüm ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya gelip ortak bir çalışma sergilemeli. Çocuklarımıza 6 yaşına kadar Türkçeyi en iyi şekilde öğretmeliyiz. Bu konuda da kadınlara büyük görevler düşüyor. Bugün ülkemizde Türkçe konusunda yapılan yanlışlar ülkemizi adım adım bir yerlere

götürüyor. Atatürk, son nefesini verirken bile ‘Aman dil’ demiştir. Türkçeye gereken önemi vermemiz gerekmektedir.”

GGC Başkanı Abdullah Sabri Kocaman da, kentin gelişen sanayisi ve ekonomisine, eğitim ve kültürünün de ayak uydurması gerektiğine dikkat çekerek, “Eğitim her problemin çözümünde en büyük araçtır. Kent kültürünün özellikle maziye dayalı kültürün açıklığa, aydınlığa çıkması bizim için çok önemlidir. Kültürel faaliyetlerde, eğitim faaliyetlerinde kar amacı olmaz. Onun için böyle bir hizmeti Gaziantep’e kazandıran, yazarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.